Menu

De Deense Waddenzee-eilanden ontwikkelden zich uit zandbanken die ontstaan zijn doordat de zee continu zand richting de kust van zuidwest-Jutland aanvoerde. Tegenwoordig zijn Fanø, Mandø en Rømø voornamelijk begroeide duin- en poldereilanden. Aan de zeewaartse kant van de eilanden kunt u tot 20 meter hoge duinen bewonderen of op een van de breedste stranden ter wereld ontspannen.

Het woord 'uniek' wordt vaak gebruikt om de Waddenzee te beschrijven. Maar als het om Skallingen gaat, dan is zelfs dit woord ontoereikend. De ontmoeting met dit oorspronkelijke landschap roept een rechtstreeks gevoel van nederigheid op, gezien de enorme krachten van de natuur. Bezoek een van de meest dynamische landschappen van de Waddenzee, waar het strand elk jaar een paar meter afslaat en de duinen tijdens een storm zomaar in zee kunnen verdwijnen.

De vastelandskust laat duidelijke sporen van de laatste ijstijden zien. Langs een kustlijn van 18 km liggen morenen (gletsjerwallen), en u vindt hier tevens kliffen en veel oude rotsblokken en keien. Dit fenomeen is zeldzaam in het Waddengebied en het is de moeite waard om het eens van dichtbij te bekijken. Op plaatsen waar geen oude hoge zandruggen zijn, liggen zeedijken als duidelijke grenzen tussen het zoute getijdengebied en de zoetwateromgeving in het land achter de dijken.

Ontdek de kwelders – een van de meest waardevolle natuurlijke leefgebieden in Denemarken. Ze bieden voedsel en onderdak aan honderden diersoorten. De schoonheid van dit natuurlijke landschap langs de Deense kust inspireerde ook menig schilder uit de Gouden Eeuw (17e eeuw). Wanneer u van plan bent in het najaar te reizen, zet dan de beleving van de 'Zwarte Zon' – de dans van duizenden spreeuwen in de lucht – op uw wensenlijst.  Een belangrijk vogelreservaat is Margrethe Kog in Tøndermarsken.

Niet alleen op het schiereiland Skallingen kan de dynamiek van het landschap beleefd worden. Het estuarium van de Varde Å bijvoorbeeld, is een fascinerend, bijna natuurlijk riviermondingsgebied. De Varde Å is de enige rivier waarvan het water ongehinderd de Waddenzee binnen kan stromen, zonder dijk of sluis. Of kijk bij 'Havsand' op Rømø waar een nieuwe duinketen aan het ontstaan is.

Denemarken

Maak kennis met het meest noordelijke lid van de Werelderfgoed Waddenzee-familie.

Bezoek het Nationaal Park Vadehavet (Waddenzee), het grootste nationale park in Denemarken, met zijn karakteristieke open landschap. De ondiepe zeegebieden, de getijdengeulen, droge zandplaten en het wad, Skallingen en de Waddenzee-eilanden kenmerken zich allemaal door een rijke en gevarieerde natuur. Hier zijn strand- en duinlandschappen te vinden samen met kwelders, kustweiden, estuaria, beschutte gebieden achter dijken en 'kogs' (polders).

Ontdek het grote rif Horns Rev met zijn gevaarlijke ondiepten. Op vier meter diepte ligt hier een ‘scheepskerkhof’ van onfortuinlijke schepen wiens dagen eindigden op de zeebodem.

Bezoek Tøndermarsk in het najaar en wees getuige van het geweldige spektakel van meer dan één miljoen spreeuwen die tegelijk de lucht in gaan en een indrukwekkend schouwspel laten zien, de 'zwarte zon' genaamd. Of maak van dichtbij kennis met een van de grootste roofdieren van Denemarken - de zeehond.

Luister naar de verhalen over de relatie tussen mens en zee, en hoe we altijd al gebruik hebben gemaakt van de natuur.

Of kijk gewoon naar de constante beweging van eb en vloed, voel de wind, observeer de enorme zwermen trekvogels en de diertjes op en onder de grond, en laat je ogen over de oneindige horizon dwalen.