Bezoekerscentra

Er zijn meer dan 60 bezoekerscentra in het Waddengebied – en het is altijd de moeite waard om ze te bezoeken. Hier krijgt u inzicht in de ecologie van het wad, de kwelders en duinen, en leert meer over de diverse planten en dieren in het gebied. Deze centra zijn ook nauw met elkaar verbonden in het kader van de International Wadden Sea School.