Natuurbeschermingsprojecten

De Waddenzee is een ecologische eenheid die veel verschillende facetten kent. Om het Werelderfgoed te behouden buigt de Trilaterale Waddenzee Samenwerking zich daarom over verschillende onderwerpen. Op de agenda staan thema’s als geomorfologie en klimaat, habitats en leefgemeenschappen, soorten, menselijke activiteiten en vervuiling. Voor de meest urgente onderwerpen, zoals klimaatverandering, kwelders en duinen, broed- en trekvogels, zeehonden, vissen en uitheemse soorten, zijn er Expert Groups opgericht die bij zaken rondom monitoring en beheer ondersteuning bieden.