Det Trilaterale Partnerskab til støtte for UNESCO Verdensarv Vadehavet: Et netværk af netværk

 

Verdensarv Vadehavet er et mangfoldigt, dynamisk økosystem. Det er også et komplekst, internationalt sted i henhold til dets beskyttelse og forvaltning, ledelse, antallet af involverede interessenter, forskellige talte sprog og kulturelle baggrunde. De mange organisationer og mennesker, som har interesse i Verdensarv Vadehavet, bidrager dagligt med deres ideer, ekspertise, kompetencer, initiativer og ressourcer til målet om at danne et stærkt og forenet fællesskab.

Vi ved, at der er så meget, der kan vindes, når vi arbejder sammen. Derfor pålagde de ansvarlige ministre for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC), Vadehavs-bestyrelsen at udvikle en samarbejdsordning og et såkaldt Partnerskabsnetværk (Partnership Hub) sammen med organisationer og netværk, som skal supplere det statslige samarbejde på tværs af Vadehavsregionen (Leeuwarden deklarationen, maj 2018, art. 1+2).

For at realisere disse beslutninger, har en række repræsentanter fra de strategiske samarbejdsnetværk fra Vadehavsforum, Vadehavsteamet af grønne NGO´er, den trilaterale netværksgruppe for bæredygtig turisme, Vadehavets forskningssektor, de regionale partner- og ambassadørprogrammer for Vadehavet og det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC), underskrevet samarbejdsaftalen (MoU) om at danne det strategiske, multistakeholder-styrede “Trilateral Partnership in support of the UNESCO Wadden Sea World Heritage” (Verdensarv Vadehavets Partnerskabsnetværk).

Verdensarv Vadehavets Partnerskabsnetværk har til formål at samle og styrke den eksisterende viden og erfaringer fra de mange interessenter under én paraply, som skal bidrage til beskyttelsen og bevarelsen af Vadehavet og samtidig fremme bæredygtig regional udvikling i hele Vadehavsregionen.

Verdensarv Vadehavets Partnerskabsnetværk er baseret på eksisterende strukturer, som har en lang historik af bedrifter og bidrag bag sig fra interessenter og samarbejdsnetværk. Parterne i samarbejdet er forpligtet til at bidrage til og understøtte en kompetent, effektiv beskyttelse og forvaltning af det internationale Verdensarv Vadehavet med det formål at sikre dets unikke universelle værdi i fremtiden og bidrage til en mere bæredygtig Vadehavsregion. Det primære mål med samarbejdet er at fremme ejerskabet i samfundet og opbygge et udvidet og stabilt, internationalt fællesskab, som kan gavne Verdensarv Vadehavet. Samarbejdet er åbent for flere interessenter og organisationer, som vil forpligte sig til målsætningen, og som er villige til at arbejde sammen inden for rammerne af samarbejdsaftalen (MoU).

Det Trilaterale Partnersskabsnetværk blev etableret af Operational Team Partnership Hub (OPteamPH) med det formål at tildele Verdensarv Vadehavets Partnerskabsnetværk styring af netværkene og en platform for at kunne videreudvikle sig inden for rammerne af Interreg VB Nordsø Programmet Project PROWAD LINK. På nuværende tidspunkt styres hubben af OPteamPH, der samarbejder med samarbejdsnetværkene og organisationerne. Gruppen skal lede udviklingen af det trilaterale samarbejde og af det Trilateral Partnerskabsnetværks administrationsenhed, som yder støtte til fælles projekter og aktiviteter, samt sekretariatsfunktioner til samarbejdet. Administrationsenheden er tilknyttet Det Fælles Vadehavssekretariat (CWSS). De strategiske samarbejdspartnere er blevet enige om Partnerskabsnetværkets koncept, og der er blevet formuleret formål, vision, mission og målsætning.  

 

Ordforklaring

Det Trilaterale Partnerskab til støtte for UNESCO Verdensarv Vadehavet (Trilateral Partnership): Et netværk af netværk

Trilateral Partnership er et strategisk, multistakeholder-styret, internationalt samarbejde, som omfatter statslige og ikke-statslige sektorer og netværk, der er forpligtet til beskyttelsen af Vadehavet og den bæredygtige udvikling. Samarbejdspartnerne har underskrevet samarbejdsaftalen (MoU) for at sætte fælles mål og ambitioner.  

Det Trilaterale Verdensarv Vadehavet Partnerskabsnetværk (Partnership Hub): Netværksstyring og platform

Partnership Hub understøtter forvaltningen og organisationen af det trilaterale samarbejde. Det består af Partnership Hub Committee, som guider Trilateral Partnership og Trilateral Partnership Hub Administration Unit, der varetager støtte- og sekretariatsfunktioner. Administration Unit direkte tilknyttet Det Fælles Vadehavssekretariat (CWSS).

Det Trilaterale Verdensarv Vadehavet Partnerskabscenter (Partnership Center): Lokation

Partnership Centre er en bygning, som på nuværende tidspunkt er under opførelse. Bygningen vil huse Partnership Hub, Det Fælles Vadehavssekretariat, Vadehavsforum og International Wadden Sea World Heritage Foundation, og danne base for aktiviteter i hele Vadehavsregionen. Det vil være et mødested for workshops, konferencer og møder, der organiseres i det trilaterale samarbejde. Bygningen ligger i Wilhelmshaven og skal efter planen være indflytningsklar inden for et par år.

Den trilaterale Verdensarvsfond (Trilateral Wadden Sea World Heritage Foundation): Ressourcer og international anerkendelse

Trilateral Wadden Sea World Heritage Foundation har til formål at understøtte internationale initiativer og projekter, der skal sikre de enestående universelle værdier og optimere den internationale profil og anerkendelse. Fonden vurderes til at blive en fremtidig finansieringskilde for the trilaterale samarbejde.