Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Danmark, Tyskland og Holland har siden 1978 samarbejdet om at beskytte Vadehavet som ét sammenhængende økosystem. Det bærende princip for det trilaterale samarbejde for beskyttelse af Vadehavet, forkortet Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC), er

"så vidt muligt at opnå et naturligt og bæredygtigt økosystem, hvor de naturlige processer forløber uforstyrret."

Samarbejdet er baseret på en "Fælleserklæringom beskyttelse af Vadehavet", som første gang blev underskrevet i 1982 og sidst opdateret 2010. Fælleserklæringen er en hensigtserklæring som beskriver samarbejdets mål og samarbejdsområder såvel som dets institutionelle og finansielle struktur. I gennem de sidste fire årtier har samarbejdet fremmet samarbejde og udveksling mellem partnere fra det politiske niveau, naturbeskyttelse, videnskab og forvaltning samt lokale interessenter. De repræsenterer i samlet set en enorm mængde viden og erfaring.

Dette grænseoverskridende samarbejde med udgangspunkt i økosystemet er en forudsætning for udpegningen af Vadehavet som Verdensarv.

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

  • beskytter og bevarer Vadehavet som ét sammenhængende økosystem gennem fælles politikker og forvaltning.
  • overvåger og vurderer kvaliteten af Vadehavets økosystem i samarbejde med nationale og regionale myndigheder og videnskabelige institutioner som basis for effektiv beskyttelse og forvaltning
  • samarbejder internationalt med andre havområder om beskyttelse, bevarelse og forvaltning
  • engagerer befolkningen i beskyttelsen af Vadehavet gennem natur og miljø formidling og undervisning
  • sikrer en bæredygtig udvikling af Vadehavsregionen med hensyn til dets naturmæssige og kulturelle værdier.