Internationalt samarbejde

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC) arbejder som forvalter af verdensarven tæt sammen med UNESCO og dets Verdensarvscenter (WHC), først og fremmest inden for rammerne af UNESCO-programmerne Marine World Heritage og World Heritage and Sustainable Tourism.

Verdensarvscentret opfordrer kraftigt de forskellige verdensarvssteder til at danne partnerskaber mellem hinanden – en filosofi, som er været en del af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde siden 1980'erne. Samarbejdet har etableret samarbejdsaftaler med andre marine og kystnæreområder såvel som andre verdensarvssteder udtaget på baggrund af natur rundt omkring i verden. Blandt de steder tæller "Getbol-vådområdet" i Republikken Korea, Nationalparken Banc d’Arguin i Mauretanien og Wash-Northern Norfolk Coast i Storbritannien.

Inden for Den Europæiske Union har samarbejdet været involveret i grænseoverskridende INTERREG-projekter. De nuværende projekter er Darker Sky og Manabas Coast.