Menu

De tyske Østfrisiske Øer er barriereøer, som skærmer Vadehavets region mod Nordsøen. De beskytter kystlinjen fra alvorlige skader efter stormfloder og danner adskillige levesteder, der giver dyrelivet tilflugt. Hver ø adskiller sig fra de andre – ikke bare med hensyn til identitet, kultur og traditioner, men også naturlige betingelser. Gå på opdagelse på øerne, der konstant forandrer sig mens kraftige vinde, strømforhold, bølger storme og tidevandsbevægelser omformer dem.

Mellem bugterne Dollard og Jadebusen ligger den østfrisiske kyst, som er et naturskønt landområde med frodige grønne marskarealer, parkområder fulde af blomster, vidtstrakte heder og adskillige flodmundinger og bugter. Vand er et karakteristisk element i Østfrisland, så det er ikke noget under, at hele området er hjemsted for et ekstraordinært antal vilde planter og dyre, der bare venter på et blive opdaget.

Wesermarschregionen er omgivet af vand til tre sider og et fascinerende sted at besøge. Med bugten Jadebusen i vest, Nordsøen mod nord og Wesers flodmunding i øst er det en af de største græsområder og vigtigste vådområder i Tyskland. Her finder du også verdens eneste mose, som er placeret foran diget. På grund af sin placering flyder mosen på havvandet, når der er stormflod.

Sandbanker, mudderbanker og hav så langt øjet rækker samt sæler og enorme flokke af trækfugle. Det er svært at forstå, at det alt sammen også er del af bystaten Hamborg. Gå på opdagelse i den mindste tyske nationalpark omkring øen Neuwerk, hvor Hamborgs flag har vejret i over 700 år.

Gå på opdagelse i den eneste brakvandsbugt i Nedersaksen med dens unikke plante- og dyreliv. Her kan du finde en bred vifte af levesteder som marskområder, brakvandsrørskov og store græsarealer, der udgør et vigtigt levested for fugle. Eller kig ud over diget kort før højvande, se tusinder af gæs, som samles på Vadehavssiden af forlandet – et virkeligt imponerende syn.

Følg klinterne kendt som 'gestskrænter' langs Jadebusen og rundt om Cuxhaven-Sahlenburg. Disse gestskrænter er unikke i Vadehavsregionen – de er levn fra den sidste istid og flytter sig gradvist. Eller tag en tur til Ostplate Spiekeroog, og undersøg øens naturlige udvikling og dynamik.

Nedersaksen og Hamborg/ Neuwerk

Forestil dig et sted, hvor sand, hav og saltholdige briser kombineres med et historisk vingesus – og så har du, hvad du kan forvente at opdage i denne dele af Verdensarv Vadehavet.

I regionen mellem Emden og Ottendorf er der mange sortbrogede 'eulalias', som køerne her bliver kaldt, der græsser fredfyldt på de vidtstrakte marskområder. Romantiske fiskerlandsbyer, mindre havnebyer og strande, som er ligger beskyttet bag diget definerer denne del af kysten. Den billedskønne kyststrækning fungerer også som adgangsport til nationalparken i Nedersaksen og Hamborg.

Beliggende bare tre til ti kilometer ud fra kysten finder man syv af De Østfrisiske Øer, der sidder som en perlerække og giver en naturlig beskyttelse af kysten. Tag flugten til dette idylliske paradis, og oplev de unikke øer, hver med sin egen karakteristiske identitet og tradition.

Eller besøg øen Neuwerk lige uden for Cuxhaven med dens rige historie. Øen har endda fungeret som skjulested for pirater. Sand- og mudderbankerne samt marskområderne rundt om Neuwerk er intakte naturlige landskaber i Hamborgs Verdensarv Vadehavet.

Du vil komme til at opdage landsbyer bygget på kunstige høje, huse afskærmet bag diger og en rig frisisk kultur. Tilbring kvalitetstid løjerligt maleriske museer, tehuse og meget gamle slotte – vidnesbyrd om en uforlignelig kulturel diversitet, der holder frisisk kultur og traditioner i live.