Vejen til verdensarv

For at blive optaget på Verdensarvslisten skal et sted kvalificere sig på tre måder: det skal leve op til mindst et af UNESCOs udvælgelseskriterier, udgøre en samlet enhed og være beskyttet. Alle tre dele skal være på plads, for at et sted kan blive kvalificeret til at have enestående universel værdi, hvilket er den sidste brik i puslespillet, der gør det til verdensarv. Vadehavet klarer alle kravene.

 

Enestående universel værdi

En 'enestående universel værdi' beskriver, hvorfor den beskrevne lokalitet er et af de mest bemærkelsesværdige steder på Jorden. Enestående universel værdi betyder kulturel og/eller naturmæssig betydning, der er så exceptionel, at det overskrider nationale grænser og generelt er vigtig for nutiden og fremtidige generationer af menneskeheden. I kraft af det er den permanente beskyttelse af denne kultur- eller naturarv af yderste vigtighed for det globale samfund som helhed.

Verdensarv Vadehavets enestående universelle værdi er, at er det største tidevandsområde i verden, der tørlægges ved lavvande, hvor naturlige processer forløber uforstyrrede i hele området. Vadehavet omfatter en lang række overgangszoner mellem land, hav og ferskvands-miljø, som har et rigt dyreliv, der er specielt egnet til at leve under krævende miljømæssige forhold. Området er meget vigtigt for trækfugle, som også er forbundet til andre nøgleområder for disse trækfugle på den nordlige og sydlige halvkugle.

 

Afkrydsede kriterier

Derefter skal stedet leve op til mindst en af UNESCOs ti udvælgelseskriterier (OG para 77 i-x). Vadehavet kan krydse tre af.

Geologisk proces (kriterie viii)

Intet andet sted på planeten er der en mangfoldig og dynamisk kystlinje af samme skala, som konstant formes af vind og tidevand. Hver dag kan man opleve de naturlige processer, som forløber uforstyrret gennem hele Vadehavet, så der dannes øer, tidevandskanaler, løb, sand- og mudderflader, marskeng og klitter.

Økosystem og biologiske processer (kriterie ix)

Naturen har givet os en uvurderlig vidnesbyrd om fortidens og den fremadrettede dynamiske tilpasning af planter, dyr og deres kystmiljøer til globale forandringer. Produktionen af marin biomasse er den højeste i verden, hvilket giver mulighed for et stort udbud af føde til fisk, skaldyr og fugle.

Biodiversitet (kriterie x)

På trods af sin rolige fremtoning, er Verdensarv Vadehavet det største vilde naturområde i Europa og et af de primære hot spots for biodiversitet i verden. Vadehavet er eksistensgrundlaget for over 10.000 arter af planter og dyr. Det spiller desuden en uundværlig rolle langt ud over sine grænser: De store mængder af lokale arter er afgørende for op mod 12 millioner fugle, der gør holdt i området på vej mod deres opholdssteder gennem vinter eller sommer.

 

Intakt og beskyttet

Sidst men ikke mindst tages beskyttelsen, forvaltningen, autenciteten og uberørtheden af stederne også i betragtning af Verdensarvskomiteen.

Uberørthed

Verdensarv Vadehavet indbefatter alle arter, levesteder og processer, som udgør et naturligt og dynamisk Vadehav. Området er stort nok til at sikre, at disse exceptionelle dele af en af verdens fremmeste økosystemer af sin slags bliver bevaret og beskyttet.

Beskyttelse og forvaltning

Beskyttelsen og forvaltningen af verdensarv sikres effektivt. Vadehavets gode bevaringstilstand er resultatet af fire årtiers forenet indsats for naturbeskyttelse fra Danmark, Tyskland og Holland. Vadehavet er inddelt i nationalparker og naturreservater. Landene har gennem Det Trilaterale Vadehavssamarbejde sikret, at en integreret forvaltning af området og beskyttelse af et sammenhængende økosystem uden grænser, er et fælles globalt ansvar, som er til gavn for nulevende og fremtidige generationer.